Tradičné kúpeľné oblátky s pôvodnou receptúrou vyrábané od roku 1991 priamo v srdci Trenčianskych Teplíc